Samhällsbyggnadsnämnden 2023 12 05 kallelse med bilagor