Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-20 Kallelse med bilagor