Samhällsbyggnadsnämnden 171219 Kallelse och handlingar