Samhällsbyggnadsnämnden 082917 kallelse och handlingar