Antagen kvalitetsgaranti för samhällsbyggnadsnämnden