Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt över byggnadsväsendet, vilket innefattar det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten och den prövning och tillsyn som åligger kommunerna enligt

  • plan- och bygglagen
  • miljöbalken
  • livsmedelslagen
  • tobakslagen
  • lagen om gaturenhållning och skyltning
  • lagen om civilt försvar
  • lagen om viss handel med vissa receptfria läkemedel
  • lagen om bostadsanpassningsbidrag

Öppna sammanträden

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna när inget annat anges eller när det gäller myndighetsutövning. Beslutet gäller under mandatperioden 2019-2022.

Kallelsen för samhällsbyggnadsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Nämndplan

Klicka här för att öppna nämndplanen för Samhällsbyggnadsnämnden 2020, planperioden 2021-2023

Sammansättning

Sammanträdestider 2023

10 januari
14 februari
14 mars
18 april
13 juni
19 september
17 oktober
5 december

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Kontaktkort – Samhällsbyggnadsnämnden

Namn
Josefin Frank - Nämndsekreterare

Telefon
0151-191 33

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker