Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt över byggnadsväsendet, vilket innefattar det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten och den prövning och tillsyn som åligger kommunerna enligt

  • plan- och bygglagen
  • miljöbalken
  • livsmedelslagen
  • tobakslagen
  • lagen om gaturenhållning och skyltning
  • lagen om civilt försvar
  • lagen om viss handel med vissa receptfria läkemedel
  • lagen om bostadsanpassningsbidrag

Öppna sammanträden

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna när inget annat anges eller när det gäller myndighetsutövning. Beslutet gäller under mandatperioden 2019-2022.

Kallelsen för samhällsbyggnadsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Nämndplan

Klicka här för att öppna nämndplanen för Samhällsbyggnadsnämnden 2020

Sammansättning

Sammanträdestider 2022

25 januari (inställt)
22 februari
15 mars
26 april
14 juni
20 september
25 oktober
6 december

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Kontaktkort – Samhällsbyggnadsnämnden

Namn
Josefin Frank - Nämndsekreterare

Telefon
0151-191 33

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker