Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt över byggnadsväsendet, vilket innefattar det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten och den prövning och tillsyn som åligger kommunerna enligt

  • plan- och bygglagen
  • miljöbalken
  • livsmedelslagen
  • tobakslagen
  • lagen om gaturenhållning och skyltning
  • lagen om civilt försvar
  • lagen om viss handel med vissa receptfria läkemedel
  • lagen om bostadsanpassningsbidrag

Öppna sammanträden

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna när inget annat anges eller när det gäller myndighetsutövning. Beslutet gäller under mandatperioden 2015-2018.

Kallelsen för samhällsbyggnadsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Kvalitetsgaranti för samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdestider 2019

8 januari
19 februari
12 mars
14 maj
18 juni
17 september
22 oktober
3 december

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Kontaktkort – Samhällsbyggnadsnämnden