Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt över byggnadsväsendet, vilket innefattar det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten och den prövning och tillsyn som åligger kommunerna enligt

  • plan- och bygglagen
  • miljöbalken
  • livsmedelslagen
  • tobakslagen
  • lagen om gaturenhållning och skyltning
  • lagen om civilt försvar
  • lagen om viss handel med vissa receptfria läkemedel
  • lagen om bostadsanpassningsbidrag

Öppna sammanträden

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna när inget annat anges eller när det gäller myndighetsutövning. Beslutet gäller under mandatperioden 2019-2022.

Kallelsen för samhällsbyggnadsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden 2020

pdfNämndplan 2020

310 KB (PDF)

Sammanträdestider 2021

9 februari
9 mars
18 maj
15 juni
21 september
19 oktober
30 november

Sammansättning

Kontaktkort – Samhällsbyggnadsnämnden

Namn
Josefin Frank - Nämndsekreterare

Telefon
0151-191 33

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker