Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-10 Kallelse med handlingar