Kultur och fritidsnämnden 171005 kallelse och handlingar