Kultur- och fritidsnämnden 170601 kallelse och handlingar