Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur-, fritids- och turistområdet. Kultur- och fritidsnämnden uppgifter omfattar att ansvara för den kommunala kultur-, fritids- och turistverksamheten vilket innefattar såväl verksamhet i egen regi som stöd till verksamhet i annan regi. Vidar ingår att uppmärksamt följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur, fritid och turism i kommunen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade.

Öppna sammanträden

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna, när inget annat anges. Offentligheten gäller inte ärenden av personlig karaktär som till exempel då stipendiater utses. Beslutet gäller under mandatperioden 2015-2018.

Sammansättning

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2023

12 januari
15 februari
27 april
15 juni
21 september
19 oktober
7 december

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Kontaktkort – Kultur- och fritidsnämnden

Namn
Josefin Frank - Nämndsekreterare

Telefon
0151-191 33

E-post
kultur@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker