Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur-, fritids- och turistområdet. Kultur- och fritidsnämnden uppgifter omfattar att ansvara för den kommunala kultur-, fritids- och turistverksamheten vilket innefattar såväl verksamhet i egen regi som stöd till verksamhet i annan regi. Vidar ingår att uppmärksamt följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur, fritid och turism i kommunen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade.

Öppna sammanträden

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna, när inget annat anges. Offentligheten gäller inte ärenden av personlig karaktär som till exempel då stipendiater utses. Beslutet gäller under mandatperioden 2022-2026.

Regler för offentliga möten
Regler för kultur- och fritidsnämndens offentliga sammanträden

Sammansättning

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2024

29 februari
25 april
30 maj
26 september
24 oktober
5 december

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon
0151-191 00

E-post
kfn@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker