Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-23 Kallelse med handlingar