Barn- och utbildningsnämnden 170927 Kallelse och handlingar