Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-01-28