Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Nämnden ansvarar också för anpassad grundskola och den kommunala musikskolan.

Kallelsen för barn- och utbildningsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Öppna sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att dess sammanträden är öppna om inget annat anges i kallelsen eller om ärendet avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. Beslutet gäller under mandatperioden 2023-2026.

Regler för offentliga möten
Regler för barn- och utbildningsnämndens offentliga sammanträden

Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden

Sammansättning

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2024

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden

Telefon
0151- 191 00

E-post
bou@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker