Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Nämnden ansvarar också för anpassad grundskola och den kommunala musikskolan.

Kallelsen för barn- och utbildningsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden

Sammansättning

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2023

11 januari
22 februari
26 april
31 maj
20 september
1 november
13 december

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2024

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Nämndsekreterare barn- och utbildningsnämnden

Namn
Nicklas Adamsson

Telefon
0151- 191 22

E-post
bou@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker