Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Nämnden ansvarar också för särskolan och den kommunala musikskolan.

Stängda  sammanträden

För tillfället gäller BoU § 43/2020 – Beslut om att stänga barn- och utbildningsnämndens sammanträden.

På grund av den rådande situation gällande viruset Covid-19 samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls barn-och utbildningsnämndens sammanträden stängda tillsvidare. När situationen i samhället förändras kan nämnden återigen öppna sina sammanträden för allmänheten.

Kallelsen för barn- och utbildningsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden

Sammansättning

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2022

23 februari 2022
23 mars 2022
11 maj 2022
14 september 2022
12 oktober 2022
14 december 2022

Kontaktkort – Barn- och utbildningsnämnden

Namn
Alan Grande - Nämndsekreterare

Telefon
0151- 191 22

E-post
bou@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker