Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Nämnden ansvarar också för särskolan och den kommunala musikskolan.

Stängda  sammanträden

För tillfället gäller BoU § 43/2020 – Beslut om att stänga barn- och utbildningsnämndens sammanträden.

På grund av den rådande situation gällande viruset Covid-19 samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls barn-och utbildningsnämndens sammanträden stängda tillsvidare. När situationen i samhället förändras kan nämnden återigen öppna sina sammanträden för allmänheten.

Kallelsen för barn- och utbildningsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2021

10 februari
10 mars
19 maj
22 september
20 oktober
15 december

Sammansättning

Kontaktkort – Barn- och utbildningsnämnden

Namn
Alan Grande - Nämndsekreterare

Telefon
0151- 191 22

E-post
bou@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker