Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Nämnden ansvarar också för särskolan och den kommunala musikskolan.

Öppna sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna, när inget annat anges i kallelsen. Offentligheten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. Beslutet gäller under mandatperioden 2015-2018.

Kallelsen för barn- och utbildningsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2019

9 januari
13 februari
13 mars
15 maj
18 september
23 oktober
11 december

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Kontaktkort – Barn- och utbildningsnämnden