Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Nämnden ansvarar också för särskolan och den kommunala musikskolan.

Öppna sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna, när inget annat anges i kallelsen. Offentligheten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. Beslutet gäller under mandatperioden 2015-2018.

Kallelsen för barn- och utbildningsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2020

12 februari
11 mars
18 maj
23 september
21 oktober
16 december

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmsta sammanträde.

Kontaktkort – Barn- och utbildningsnämnden