Förvaltningar och nämnder

Kommunfullmäktige i Vingåkers kommun har utom kommunstyrelsen utsett nämnder att besluta och vara sakkunniga bland annat inom områdena barn- och utbildning, vård och omsorg, familjeomsorg, kultur- och fritid, samhällsbyggnad, miljöfrågor och vuxenutbildning. Varje nämnd har en förvaltning till sitt förfogande med syfte att genomföra nämndbesluten. Förvaltningarna leds av sina respektive förvaltningschefer.

Förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen har en samlad specialistkompetens för ledningsstöd inom ekonomi, personal, kommunikation, administration, lön, nämndservice och IT samt samhällsbyggnad med viss teknisk service. Förvaltningen ska också påbörja frågor som är av betydelse för kommunens utveckling, marknadsföring, turism, besöksnäring och näringsliv.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden erbjuda barnomsorg, skola och kulturskola till de som vistas och/eller bor i Vingåkers kommun. Kommunal barnomsorg erbjuds i form av förskola, öppen förskola och fritidshem. Förvaltningen driver fyra stycken skolor i graden förskola till 6:e klass och en 7-9 skola i kommunen. En fristående skola, förskola till 6:e klass erbjuds i Österåker. Förvaltningen har via samverkansavtal också ansvar för gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola. Aktivitetsansvar för ungdomar upp till och med 20 år ingår i uppdraget. Kulturskolan erbjuder frivilliga kurser i dans, drama och musik och samverkar dessutom med förskola och skola för att nå ut till alla barn i kommunen.

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen jobbar med ekonomiskt bistånd, adoption, faderskap, missbruk, stöd till barn och föräldrar, psykiatri,  handikappomsorg, äldreomsorg, anhörigstöd och integration.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med kultur- och turismfrågor som berör bland annat Vingåkersbadet, biblioteket, Säfstaholms slott och evenemang i Vingåkersbygden samt föreningslivet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med miljö, livsmedel och bygglovsfrågor.

Nämnder