Kommunens organisation

Hur fungerar en kommun?

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vid sidan av den politiska organisationen finns en tjänstemannaorganisation som ser till att besluten genomförs.

Politisk styrning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.  Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott.  Merparten av de förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier. Klicka här för att komma till förtroendemannaregistret. Här listas alla förtroendevalda och vilka uppdrag de har i Vingåkers kommun. Länken öppnas i en ny flik.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område.  De alla flesta ärenden som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. Kommunallagen styr kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera.

Klicka här för att läsa om de olika nämnderna i Vingåkers kommun.