Beslut, insyn och rättssäkerhet

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll och därför har praktiskt tagit alla rätt att få ta del av handlingar som är allmänna och offentliga. Genom att allmänheten har rätt till insyn minskar risken för maktmissbruk och deras möjlighet att påverka och delta i det demokratiska arbetet ökar.

Vingåkers kommuns ärendehandbok