Vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som förordnas av länsstyrelsen.

I Vingåkers kommun utförs vigslar under och efter arbetstid samt på lördagar och söndagar. Platsen för vigseln kan vara kommunhuset eller någon annan plats enligt parets önskemål. Vigseln kan ske på svenska eller engelska.

För att boka en vigselförrättare så kontaktar man själv en vigselförrättare, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Hur gör man?

Kontakta Skatteverket, folkbokföringen, för att få blanketten ”Ansökan om hindersprövning”. Blanketten kan du också skriva ut från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se eller beställa via telefon 0771-567 567. Folkbokföringen vid Skattemyndighetens lokalkontor i Katrineholm finner du på Djulögatan 27.

Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skattemyndigheten. Därefter får du automatiskt hemskickat blanketterna ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”. Observera att intygen bara gäller under fyra månader.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Du får all information av Skattemyndigheten.

Ni kommer överens tillsammans med vigselförrättaren om vilken dag, tid och plats som vigseln ska ske. Önskar ni utföra vigsel under kontorstid med ospecificerad vigselförrättare kontaktar ni receptionen på Kommunhuset, 0151-19150.

Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen över 18 år vara närvarande. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret. Paret ansvarar själva för att dessa vittnen närvarar. Under kontorstid kan personal i kommunhuset vittna när vigsel förrättas i kommunhuset.

Vad ska lämnas till kommunen?

”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel” lämnas in till receptionen på Kommunhuset ihop med namn på de två personerna som ska vara vittnen samt datum och namn på vigselförrättaren. Dessa används som underlag till protokoll och vigselbevis.

Vigseln förrättas enligt särskilt vigselformulär (memorial). Brudparet kan välja mellan en kortversion som tar någon minut eller en längre version.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Kommunens kontaktperson underrättar Skattemyndigheten om vigseln.

Vad kostar det?

Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Kontaktuppgifter för bokning av borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Ta kontakt med respektive vigselförrättare för bokning av vigselceremoni:

Ove Carlson
oveviala@gmail.com

Jörgen Larsson
jorgen.larsson@vingaker.se

Anna Lejon
anna.lejon@vingaker.se

Caroline Helmersson-Olsson
caroline.helmersson.olsson@riksdagen.se

Beatrice Pedersen
beatrice.pedersen@vingaker.se,  0151-19150

Cecilia Blixt
076-3948763

 

För vigsel i Kommunhuset under kontorstid, kontakta receptionen på 0151-19150