Vigsel, dop och begravning

Begravningsförrättare

Kyrkan skall tillhandahålla särskilda begravningsplatser och även lokaler för ceremonier för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att utse begravningsförrättare som ska granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. I Vingåkers kommun utförs vigslar under och efter arbetstid samt på lördagar och söndagar. Platsen för vigseln kan vara kommunhuset eller någon annan plats enligt parets önskemål.

Namngivningsceremoni

Namngivningsceremoni är samlingsbegreppet för en ceremoni eller manifestering som sker utan någon speciell religiös ordning. Det finns inga formella krav för hur en sådan ska utformas. Namngivningsceremoni förrättas av officiant som utses av kommunfullmäktige.

 

Se mer information under fliken till höger bredvid vigsel, dop och begravning!