Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänsten är en ersättning och ett komplement till kollektivtrafiken. För att bli beviljad färdtjänst ska man ha en funktionsnedsättning som inte endast är tillfällig och som bedöms överstiga tre månader och som försvårar eller omöjliggör en resa med kollektivtrafiken.

Tillstånd för färdtjänst omfattar resor inom Vingåkers kommun samt maximalt tre mil från bostaden, även om resan går in i annan kommun eller annat län.

I Vingåkers kommun har man även som färdtjänstberättigad rätt att åka länsfärdtjänst inom Sörmlands län, dock maximalt 20 enkelresor per år.

Riksfärdtjänst

Den som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa på egen hand i klass 2 på tåg, buss eller flyg, trots hjälp av trafikbolagens personal, kan ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänst ska göras minst 3 veckor före resan.

Innan ett tillstånd för färdtjänst eller riksfärdtjänst utfärdas görs en individuell bedömning utifrån lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst samt från kommunens lokala regler och riktlinjer.

Har du frågor kring färdtjänst eller riksfärdtjänst är du välkommen att kontakta biståndshandläggaren, se kontaktuppgifter reception socialkontor nedan.

Information om färdtjänst i Vingåker

E-tjänster och blanketter

Ansökan om färdtjänst – E-tjänster & blanketter

Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Reception Socialkontoret