Inköp

Sedan april 2024 gäller en ny rutin för inköp i hemtjänsten. Du som har hjälp med inköp kommer att få hjälp av hemtjänsten att handla digitalt hos Coop. Det innebär att hemtjänsten inte längre kommer göra inköp i butik. Ärenden kommer fortsatt att genomföras som tidigare.

Personalen kommer på en förutbestämd tid och hjälper till att gå igenom sortimentet, välja varor och lägga beställning. Om du har möjlighet att beställa själv hjälper hemtjänsten dig igång. Du kommer att få tillgång till stora Coops hela sortiment och pris och betalar via autogiro eller faktura. Kommunen kommer att stå för leverans- och eventuell upplockningsavgift.

Varorna körs ut på lastbil på bestämd dag. Leverantören eftersträvar så långt det är möjligt att samma personal utför leveranser till kundernas hem. Leverantörens personal bär kläder där företagstillhörighet tydligt framgår samt ska kunna legitimera sig. Behov av hjälp med att plocka upp varorna sker i samråd med hemtjänsten.

Hemtjänsten kommer att ge mer detaljerad info till dig som berörs. Om du har frågor, prata med din hemtjänstpersonal.