Trygg hemgång

Vingåkers kommun erbjuder alla sina brukare som kommer hem ifrån en sjukhusvistelse eller korttidsboende och känner sig otrygg i hur det ska fungera i hemmet, insatsen Trygg hemgång.

Insatsen innebär att du under en tvåveckorsperiod har lite mer insatser. Insatsen innefattar också att det är en begränsad arbetsgrupp som besöker dig.

Insatsen ansöker du om hos biståndshandläggare, se kontaktuppgifter för reception socialkontoret nedan.

Reception Socialkontoret