Nattillsyn via kamera

Foto: Tunstall AB

Nattillsyn via kamera är en möjlighet för dig som inte vill att tillsynsbesöken stör din nattsömn, men ändå vill känna tryggheten av att någon tittar till dig för att förvissa sig om att allt är som det ska.

Idag innebär ett tillsynsbesök att nattpatrullen i Vingåkers kommun tittar till en person, en eller flera gånger per natt, för att förvissa sig om att allt är som det ska. Tillsynsbesöket innebär inte någon annan praktisk arbetsuppgift utan det är endast tillsyn som genomförs. Tillsyn beviljas genom ett biståndsbeslut. I samråd med biståndshandläggaren bestäms vid vilka tider tillsynen ska genomföras.

Syftet med att använda kamera

 • Att få en ostörd sömn betyder mycket, både för den kroppsliga och för den mentala återhämtningen.
 • Erfarenheter visar att personer som har tillsyn på natten kan uppleva att de blir störda i sin sömn när någon går in i bostaden, och att de har svårt att somna om eller sova bra efteråt.
 • Vid vissa sjukdomstillstånd kan personer som har tillsyn också ha svårt att komma ihåg varför man har vaknat till, eller varför en person är inne i bostaden.
 • Fallrisken är väldigt stor på natten, oavsett ålder eller eventuellt sjukdomstillstånd. Att bli väckt i sömnen, för att sedan gå upp och röra på sig i mörkret, är en riskfaktor.
 • Tillsynsbesök på natten kan även påverka sömnen för eventuell partner som bor i bostaden.

Så här fungerar det

 • Kameran som används vid tillsynen fungerar i fullständigt mörker och
  Operatör tittar på bildskärm som visar sovande person
  Foto: Tunstall AB

  monteras på lämplig plats i bostaden.

 • Vid tidpunkten för överenskommen tillsyn loggar behörig personal in i systemet och tar med hjälp av kameran en ögonblicksbild på 30 sekunder.
 • Kameran kommer enbart att vara möjlig att använda under det tidsspann som brukaren och nattpatrullen kommer överens om.
 • De 30 sekunder som personalen har haft tillsyn via kamera, kan inte sparas.

Om personen som ska ha tillsyn inte befinner sig i sängen, om något verkar fel, eller om tekniken inte fungerar, görs ett personligt besök.