Hemtjänst Minnas

För personer som har hemtjänst och en diagnosticerad demensdiagnos finns hemtjänst Minnas. Syftet med hemtjänst Minnas är att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Hemtjänsten arbetar personcentrerat vilket innebär att personen sätts i fokus, inte demenssjukdomen.

Hemtjänst Minnas har en demenssjuksköterska och arbetsterapeut som arbetar i team tillsammans med hemtjänstpersonalen.

 

Mer information om demenshemtjänsten Minnas

Demenssjuksköterska

Arbetsterapeut demensteamet, hemtjänst Minnas och demensdagvård