Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stödet kan möjliggöra att du kan bo kvar hemma så länge som du önskar.

Här har vi samlat information om den hjälp du kan få i hemmet så som fixartjänst, bostadsanpassning, hemtjänst och trygghetslarm.

Visst stöd är biståndsbedömt vilket innebär att en biståndshandläggare utreder ditt behov av stöd och beviljar dig insatser, medan annat stöd är sådant du själv kan beställa.

Är du osäker på hur du går tillväga för att få stödet du behöver, kontakta biståndshandläggare som hjälper dig.

 

Reception Socialkontoret

Anhörigsamordnare