Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stödet kan möjliggöra att du kan bo kvar hemma så länge som du önskar.

Här har vi samlat information om den hjälp du kan få i hemmet så som fixartjänst, bostadsanpassning, hemtjänst och trygghetslarm.

Visst stöd är biståndsbedömt vilket innebär att en biståndshandläggare utreder ditt behov av stöd och beviljar dig insatser, medan annat stöd är sådant du själv kan beställa.

Är du osäker på hur du går tillväga för att få stödet du behöver, kontakta biståndshandläggaren som hjälper dig. Det finns även en Lots du kan kontakta. Lotsens uppdrag är att hjälpa dig vidare till den funktion i kommunen som kan hjälpa dig.

För mer information om kommunens måltidspolitiska program kan du läsa under Mat och måltider.

Vill du se veckans meny på så hittar du den på sidan Menyer.

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggare äldre och färdtjänst

Anhörigsamordnare