Hälso- och sjukvård

Kommunen har legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal.
Sjuksköterskor i kommunens hälso- och sjukvård utför insatser som sårbehandling, dosettdelning av läkemedel, provtagning, smärtlindrande behandling och behandling i form av injektioner.

Arbetsterapeut och sjukgymnaster utför insatser som syftar till rehabilitering så som gång- eller rörelseträning eller hjälpmedelsutprovning och uppföljning av användandet av hjälpmedel.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan överlåta arbetsuppgifter till omvårdnadspersonalen.

I varje kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska som har det övergripande medicinska ansvaret inom socialnämndens verksamhetsområde. Ansvaret avser kvalitet och säkerhet i den vård och behandling som ges till kommunens brukare.
I Vingåker träffas den medicinskt ansvariga sjuksköterskan på kommunkontoret.

Patientsäkerhetsarbete

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en Patientsäkerhetsberättelse för Vingåkers kommun. Vårdgivaren Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen skyldig att sköta ett metodiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska enligt denna lag planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har arbetats med under året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatser ges i ditt hem om du på grund av sjukdom, social situation eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av stöd. Information om hemsjukvården hittar du på sidan Hjälp i hemmet > Hemsjukvård.

Tandvårdsstöd

Vuxna som har särskilda behov kan efter bedömning få del av Region Sörmlands tandvårdsstöd. Det betyder att du betalar samma avgift som i hälso- och sjukvården när du besöker tandvården. Du har rätt att få avgiften i ditt högkostnadskort och om du har frikort så gäller det.

Region Sörmlands tandvårdsstöd omfattar:

  • tandvård med stort omvårdnadsbehov. Intyg utfärdas av biståndshandläggare eller sjuksköterska i särskilt boende
  • tandvård som led i sjukdomsbehandling. Läkarremiss behövs i de flesta fall
  • tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. Särskilt läkarintyg krävs

Om du vill läsa mer om tandvårdsstödet finns det information på Region Sörmlands hemsida.

Vill du läsa mer om kommunens folkhälsoarbete hittar du mer information under Folkhälsa.

Patientsäkerhetsberättelse

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Reception Socialkontoret

Övrig sjukvård i Vingåker

Vingåkers vårdcentral

Vårdcentralen erbjuder tillgång till läkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kuratorer och psykoterapeut, men också specialistsköterskor för diabetes, hjärtsvikt och astma/KOL och barnavårdscentral.

Adress Östra torggatan 3
Telefon 0151-52 54 00

För mer information, kontaktuppgifter och öppettider besök Vårdcentralens hemsida.

Folktandvården i Vingåker

På kliniken i Vingåker kan du boka tid för undersökning och konsultation runt din tandvård, munhälsa och behandling. Här hittar du även Folktandvårdens Munapotek.

Adress Storgatan 9 B
Telefon 0151-120 40

För mer information, kontaktuppgifter och öppettider besök Folktandvårdens hemsida.