Boende

Gruppbostad

Om du har en psykisk funktionsnedsättning som är så omfattande att du behöver stöd hela dygnet kan du ansöka om plats på gruppbostad.

Här bor du i egen lägenhet men det finns även gemensamma utrymmen som ger möjlighet till social samvaro tillsammans med andra som bor inom gruppbostaden samt personalen.

Personal finns på plats dygnet runt för att ge hjälp och stöttning efter dina behov.

Boendestöd

Är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Du som bor i egen bostad och som har behov av stöd och hjälp i vardagen kan få boendestöd. Du kan till exempel få stöd med att utföra hemmets sysslor, komma upp på morgonen, handla eller hjälp med olika kontakter i samhället. Personal kommer hem till dig och stöttar dig i ditt hem utifrån dina behov. Du ska vara delaktig i alla aktiviteter som utförs under boendestödet. Personal utgår från en personallägenhet och är tillgängliga på telefon under dagtid.

Kontaktperson

Kontaktperson innebär att du får kontakt med en person som är intresserad av dig och engagerar sig som medmänniska. Kontaktpersonen ska ge dig personligt stöd när du behöver hjälp för att komma i kontakt med andra människor, för att komma ut i samhället och för att kunna delta i olika aktiviteter. Kontaktpersonen ska kunna ge råd i vardagliga situationer som inte är komplicerade.

Mer information