Socialpsykiatri

Alla kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och behöva stöd och hjälp. Beroende på vilket stöd du behöver erbjuder kommunen olika insatser så som socialt stöd, sysselsättning och boende.

Insatserna inom socialpsykiatrin ska vara förebyggande, kompletterande och individuellt anpassade för att främja din möjlighet till ett självständigt liv. Du är delaktig i planering av insatser. Insatserna ska i första hand ges för att underlätta för dig att kunna bo kvar i din egen bostad.

All personal som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättar eller gör.

I övre menyn kan du läsa vidare om insatserna som kommunen erbjuder.

Enhetschefer Funktionshinderomsorgen