Personlig assistans

Behöver du mycket stöd och hjälp i din vardag kan du söka personlig assistans. Du kan bland annat få hjälp med personlig omvårdnad, sköta hemmet, kommunicera med din omgivning, kunna delta i samhället och fritidsaktiviteter. Du måste vara under 65 år för att kunna få ett beslut.

Du får vara med och bestämma om vem som ska hjälpa dig med personlig assistans.

Du ansöker om personlig assistans genom en biståndshandläggare, kontaktuppgifter nedan.

E-tjänster och blanketter

Ansökan LSS – E-tjänster & blanketter

Enhetschefer Funktionshinderomsorgen