Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ger dig, som är barn eller vuxen, och har ett funktionshinder tillfälle att få miljöombyte men också möjligheten för dina anhöriga att få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan erbjudas både som regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn ger dig som är skolungdomar och har fyllt 12 år möjlighet till tillsyn före och efter skolan samt på lov. Korttidstillsynen möjliggör för dina föräldrar att kunna arbeta utanför hemmet. Under denna tid får du en trygg och avkopplande situation, träffa kompisar och hitta på roliga aktiviteter.

Mer information

Kontaktuppgifter

Enhetschefer Funktionshinderomsorgen