Boende

Gruppbostad

En gruppbostad finns för dig som har omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Här bor du i egen lägenhet men det finns även gemensamma utrymmen som ger möjlighet till social samvaro tillsammans med andra som bor inom gruppbostaden samt personal. En fast personalgrupp jobbar på gruppbostaden och hjälper dig utifrån dina behov av till exempel fritidsintressen, social samvaro, hemliv och omvårdnad.

Serviceboende

En servicebostad består av ett antal lägenheter som finns på olika platser i samhället och inte ligger i direkt anslutning till en gemensam lokal. Du som är anknuten till en servicebostad har tillgång till en gemensam lokal och en fast personalgrupp. Du erbjuds stöd i ditt egna hem i den omfattningen som du behöver. Personalen utgår från den gemensamma lokalen där det erbjuds aktiviteter efter önskemål och behov. Man kan till exempel laga mat tillsammans, titta på TV, åka på utflykter eller ha temakväll.

Kontaktperson

Kontaktperson innebär att du får kontakt med en person som är intresserad av dig och engagerar sig som medmänniska. Kontaktpersonen ska ge dig personligt stöd när du behöver hjälp för att komma i kontakt med andra människor, för att komma ut i samhället och för att kunna delta i olika aktiviteter. Kontaktpersonen ska kunna ge råd i vardagliga situationer som inte är komplicerade.

Mer information

Kontaktuppgifter

Enhetschefer Funktionshinderomsorgen