Avlösarservice och Ledsagarservice

Avlösarservice kan beviljas till dig som har ett funktionshinder så att dina anhöriga kan få avlösning i omvårdnaden. Det kan till exempel vara att din anhörige ska få möjlighet till ett miljöombyte, kunna ägna sig åt dina syskon eller för att uträtta sysslor utanför hemmet.

Ledsagning innebär att du som har ett funktionshinder får en ledsagare som kan följa med dig på dina fritidsaktiviteter utanför hemmet. Ledsagaren kan stödja och hjälpa dig med olika praktiska saker. Det kan handla om att följa med dig på promenad, biobesök, konserter, bowling, att bada, gå på stan och liknande.

För mer information och ansökan

Enhetschefer Funktionshinderomsorgen