Funktionshinderomsorg

För dig som har ett funktionshinder finns olika former av stöd och service. Det finns också stöd till dina anhöriga.

Vingåkers kommun har ansvar för att människor med funktionshinder och deras anhöriga får den hjälp de behöver. En person med funktionshinder ska ges förutsättningar att leva ett aktivt liv i samhället. Två lagar reglerar kommunens ansvar. Det är LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen).

Vårt arbete består av ständiga möten med människor. Vårt förhållningssätt till dessa människor ska kännetecknas av respekt för individen och professionalism. I mötet med människor utgår vi från en humanistisk människosyn. Vi menar att alla människor har samma värde, samma rätt att påverka sin situation och samma rätt till hjälp och stöd. De värderingar som kommer till uttryck i den humanistiska människosynen återkommer i lagar som styr vårt arbete. Där finns begreppen självbestämmande, integritet, trygghet, värdighet, respekt, kontinuitet, flexibilitet och helhetssyn.

Som grund i vårt arbete arbetar vi utifrån ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Vi använder oss bland annat av Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och ESL (Ett Självständigt Liv).


Hur gör jag för att söka?

Om du vill ansöka om stöd och hjälp ska du kontakta vår biståndshandläggare, se kontaktuppgifter för reception socialkontoret nedan. Där kan du även få mer information om vilka insatser som finns, hur du ansöker, hur en utredning går till med mera.

 

E-tjänster och blanketter

Reception Socialkontoret

Enhetschefer Funktionshinderomsorgen