Kontaktfamilj och familjehem

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligtvis 1-2 helger per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj.

För mer information om familjehem och kontaktfamilj så kan du kontakta Vingåkers socialkontor, se kontaktuppgifter nedan.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid,  familjehem är det som förr kallades fosterhem.

Vill du bli familjehem?

Vill du göra en insats för ett barn?

Reception Socialkontoret