Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en förebyggande och behandlande psykosocial verksamhet som ligger under Vårdförbundet Sörmland. Familjerådgivningen bygger på frivillighet i kontakten och omgärdas av sträng sekretess. Familjerådgivarens arbete är avgränsat och fokuserat på de sökandes relation och livssituation.

Det finns en gemensam familjerådgivning för Vingåker, Katrineholm, Flen, Strängnäs och Eskilstuna.

Mottagningar finns i Katrineholm, Flen, Strängnäs och Eskilstuna.

Läs mer om Familjerådgivningen på Vårdförbundet Sörmlands hemsida.