Familjeenheten

Familjeenheten är en öppenvårdsverksamhet som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-18 år, som är bosatta i Vingåkers kommun. Vi som arbetar är familjebehandlare med olika påbyggnadsutbildningar.

För dig som behöver stöd i att vara förälder när det trasslar till sig

  • Har du och dina barn svårt att nå varandra?
  • Är du eller någon annan orolig för hur ni i familjen mår?
  • Känner du dig osäker kring barns olika utvecklingsfaser?
  • Finns det någon i din familj som blivit/blir utsatt för våld?
  • Har du och ditt barn konflikter som ni har svårt att hantera?
  • Finns det oro för att någon i din närhet dricker för mycket?

Du som förälder kan kostnadsfritt få tillgång till max fem samtal om du upplever behov av råd och stöd i föräldrarollen.

Vi finns på Socialkontoret på Åbrogården, Storgatan 55.

Barn har rättigheter

Utgångspunkten för familjebehandlares arbete i en familj är att sätta barnens behov och rättigheter i centrum. I FN:s barnkonvention beskrivs vilka rättigheter barn har. Där står att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras. Alla barn har rätt till ett gott liv. Socialtjänsten har ett stort ansvar när det gäller att se till att barnen får ett gott liv. Om barn och unga riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att hjälpa familjen, att bistå med råd, stöd och behandling

Kontakta oss

Har vi inte möjlighet att svara så går det bra att lämna meddelande på våra telefonsvarare så ringer vi upp så fort vi kan. Har du frågor är du välkommen att ringa oss för mer information. Det går också att nå oss via kommunens växel 0151-191 00.

Familjebehandlare

Familjebehandlare

Familjebehandlare

Familjebehandlare