Adoption och familjerätt

Familjerätt

Familjerätten arbetar i huvudsak med frågor kring faderskap, adoptioner, vårdnad, umgänge och boende.
Du kan får hjälp med samarbetssamal om du och din f d partner inte kan lösa frågor kring barnen vad gäller vårdnaden, umgänget eller boendet. Vi hjälper till att upprätta avtal kring dessa frågor.

Adoption

Vill du ha mer information om adoption så kan du kontakta socialsekreterare, se kontaktuppgifter till socialkontoret nedan.

 

Reception Socialkontoret