Stöd till familjen

I  menyn ovan hittar du all information du behöver kring stöd till dig och din familj.
Familjeenheten
 finns för dig som har barn och behöver prata med någon om deras mående, utveckling osv. Familjecentralen erbjuder också bland annat föräldrarådgivning, barnmorskemottagning, BVC och öppen förskola.

Går du i tankarna att hjälpa ett barn som behöver en trygg vuxen runt sig så kan du läsa mer under Kontaktfamilj och familjehem.

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld, förtryck eller mår dåligt och behöver prata med någon så hittar du en lista kontaktuppgifter till olika jourer under Kvinnojour och mansjour.