Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är från och med 1 januari 2007 en ny fristående påföljd för lagöverträdare under 21 år. Det är en obligatorisk uppgift för kommunerna att administrera ungdomstjänst. Påföljden består av oavlönat arbete samt annan särskilt anordnad verksamhet i lägst 20 och högst 150 timmar. Påföljden ska verkställas så snart det kan ske.
Socialtjänsten upprättar en arbetsplan och utser handledare.
Utöver det oavlönade arbetet bör det innehålla annan särskild verksamhet och ett inledande samt ett avslutande samtal.

Vill du göra en insats?

Är ditt företag intresserad av att göra en insats och ta emot en ungdom så tveka inte att kontakta vår ansvarige socialsekreterare. Vi är alltid i behov av nya verksamheter.

Kontaktuppgifter

Ungdomstjänst