IVO:s barn- och ungdomslinje

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård kan vända dig till IVO:s Barn- och ungdomslinje om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO, säg eller skriv i så fall inte ditt namn . Men om du till exempel vill ha hjälp med att rätta till något som är dåligt måste vi veta vilken verksamhet det handlar om

För att få mer information och komma i direkt kontakt med IVO kan du gå in på deras hemsida.

 

Kontaktuppgifter

IVO:s barn- och ungdomslinje