Ilska och utbrott

Ilska och utbrott kan ha många olika orsaker, till exempel fysisk rädsla för andra, otrygg hemmiljö, inlärningssvårigheter, neurologiska handikapp, beteendestörningar och psykiska trauman.

Läs mer om ilska och utbrott på 1177.se