Fobier

En fobi är en ihållande överdriven rädsla för en situation, aktivitet eller sak. Det anses finnas tre olika typer av fobi:

  • Social fobi: Rädsla för att tala inför publik, träffa nya människor eller andra sociala situationer.
  • Agorafobi (torgskräck): Handlar om rädsla för att vistas på platser där det skulle vara svårt att fly eller snabbt kunna få hjälp vid en hastigt påkommande ångestattack.
  • Specifik fobi: Rädsla för särskilda objekt eller situationer.

Läs mer om fobier på 1177.se
Läs mer om social fobi på 1177.se