Asperger och autism

Både Aspergers syndrom och autism är så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer om autism på 1177.se
Läs mer om aspergers syndrom på 1177.se