Alkohol och droger

Alkohol och narkotika är exempel på droger. Med droger menas att det är något som är giftigt, som man blir påverkad av och som man kan bli beroende av. Många droger är dessutom olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga men ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel.

Läs mer om alkohol och droger på 1177.se