Hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa

Alla mår dåligt ibland och psykisk ohälsa är vanligt. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd av andra. Det går inte att alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

I listan ovan kan du läsa mer om olika anledningar till att må dåligt och få tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.