BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin

BUP tar emot barn och ungdomar i åldern 0-17  år. Vi finns på tre orter i Sörmland: Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.

Vårt uppdrag är att erbjuda specialiserad psykiatrisk behandling till barn och unga. Till oss kommer barn och ungdomar med olika svårigheter, det kan handla om att känna sig nedstämd, ha mycket ångest/oro eller att barnet eller ungdomen skadar sig själv. En del barn och unga kan ha stora svårigheter att koncentrera sig eller ha svårt fungera tillsammans med andra i förskolan, skolan eller i familjen. Om barnet, ungdomen eller familjen varit med om något skrämmande som påverkar dem så mycket att de har svårt att klara av vardagen, är de välkomna hit till oss. Vi möter er på vår mottagning för att bedöma på vilket sätt vi bäst kan hjälpa er.

Akuta ärenden

På BUP finns ett akut kris- och konsultationsteam.  Vi erbjuder tider om ett barn eller ungdom är i akut behov av en barn-psykiatrisk bedömning.
Om du behöver akut hjälp kan du ringa BUP:

  •  Helgfri måndag till torsdag, 8-16
  •  Fredagar och dag före helgdag, 8-15
  •  Är mottagningen stängd kan du istället vända dig till vuxenpsykiatriska jourteamet på nummer 0150-566 48.

I menyn ovan hittar du mer information.

BUP Sörmland – Katrineholm

Alex besöker BUP