Psykisk ohälsa

Alla mår dåligt ibland. Det går inte att alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd av andra.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. I menyn ovan hittar du mer användbar information, till bland annat BUP och IVO:s barn och ungdomslinje.

Har du behov av akut hjälp?

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller kan du få hjälp av exempelvis ambulans, brandkår eller polis.
Här hittar du fler telefonnummer och information om akut hjälp.

Reception Socialkontoret