Psykisk ohälsa

Alla mår dåligt ibland. Det går inte att alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd av andra.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Region Sörmlands psykiatriska mottagning

Fler kontaktuppgifter för dig som mår dåligt

Om du är anhörig till någon med psykisk ohälsa kan du få stöd på AnhörigCentrum

AnhörigCentrum

Anhörigsamordnare