Missbruk och beroende

Vuxenteamet (från 18 år och uppåt)

Om du eller någon i din närhet har problem med spelande, drickande eller droganvändande är du välkommen att höra av dig till någon av oss på vuxenenheten för rådgivning eller för att lämna en orosanmälan.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik får den hjälp och vård som de behöver och ska även arbeta förebyggande och motverka missbruk av spel, alkohol och narkotika samt sprida kunskap om dess skadeverkningar.

Om du ansöker om hjälp för ditt missbruk inleder IFO en utredning enligt socialtjänstlagen för att ta reda på mer om ditt problem och behov av hjälpinsats. Det kan ibland räcka med ett samtal med en socialsekreterare men det kan också innebära en mer omfattande utredning där kontakt tas med exempelvis anhöriga och sjukvård.

Genom kommunens öppenvård kan du få tillgång till samtalsstöd och behandling. Kommuninvånare har rätt till fem öppna samtal, vilket betyder att personen inte behöver ha direkt kontakt med vuxenhandläggare, samt att samtalen inte dokumenteras. Om det föreligger ett annat hjälpbehov än fem öppna samtal får personen hjälp att etablera en kontakt med vuxenhandläggare. De former av behandling vi kan erbjuda är:

 • Återfallsprevention,
 • MI-motiverande samtal

Återfallsprevention och motiverande samtal kan man få både enskilt och i grupp.

 • HAP (hasch-avvänjningsprogram)
 • MET (Manual för motivationshöjande behandling).

I de flesta fall är man överens om hur hjälpinsatserna ska se ut men ibland finns det skäl för Socialtjänsten att ingripa med tvångsinsatser för att förmå missbrukaren att bryta ett pågående missbruk. Socialtjänsten kan då behöva ansöka om vård hos Förvaltningsrätten enligt Lag om vård av missbrukare (LVM).

Vingåkers kommun har avtal med Vårnäs behandlingshem vilket innebär att du som kommuninvånare har möjlighet att genomgå tolvstegsbehandling på Vårnäs under så kallat öppet intag. Då behöver du inte först kontakta socialtjänsten utan kan direkt kontakta Vårnäs behandlingshem på telefonnummer 0151-51 80 90.

Kommuninvånare i Vingåkers kommun har även möjlighet att delta i Mercur öppenvård som har sina lokaler i Katrineholm. Mercur bedriver öppenvård i grupp och individuellt. Gruppverksamhet drivs både som eftervårdsbehandling efter avslutad primärbehandling på Vårnäs behandlingshem, men även primärbehandling i öppenvård. Du kan även vända dig till Mercur för individuella samtal.

”Vi som arbetar på Mercur vet hur det känns och vad som fungerar för att komma ur ett beroende. Hos oss kommer du till en trygg och kärleksfull miljö där vi erbjuder stöd till dig som har problem eller till dig som är anhörig.”

Har du ett spelberoende?

Folkhälsoinstitutet räknar med att ungefär två procent av Sveriges befolkning har problem med spel om pengar som leder till ekonomiska, sociala och personliga problem. Både spelare, anhöriga eller närstående drabbas allvarligt. Idag betraktas spelberoende som ett växande folkhälsoproblem.

Du är varmt välkommen att delta i spelbehandlingsprogrammet på Mercur i Katrineholm där de arbetar i grupp, i strukturerad manualbaserad form utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

I programmet för dig med spelberoende identifierar vi bland annat:

 • Vilka faktorer som utlöser spelsug
 • Hur du hanterar spelsuget och hur du kan motstå spelande
 • Vi kartlägger vanliga tankefällor
 • Motstånd mot förändringar och strategier för att öka motivationen att hålla sig spelfri
 • Du erbjuds också att delta under GA-möten utöver spelprogrammet. GA står för Gamblers Anonymous

Stöd till dig som är anhörig till en person med spelberoende

Du som är anhörig eller närstående till en spelare kan känna dig sviken, lurad eller bära på en känsla av otrygghet och oro. Kanske är din ekonomiska trygghet hotad. Syfte med anhörigstödet är att ge ökade kunskaper om spelberoende och stärka och utöka dina färdigheter för att i framtiden bättre kunna lösa problem som uppstår i relationen till den spelberoende.

Innehållet i anhörigprogrammet till spelare är bland annat:

 • Vad är spelberoende?
 • Konsekvenser för anhöriga
 • Att sätta gränser
 • Att be om hjälp
 • Kommunikation

Du erbjuds också att delta i Al-anonmöten utöver anhörigprogrammet. Al-Anon är en gemenskap av anhöriga och vänner till personer med beroende, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

För mer information ring direkt till Mercur på telefonnummer 0150-576 94 eller till socialsekreterare på vuxenenheten på Vingåkers kommun.

 

Missbruk och beroende

Reception Socialkontoret