Familj, barn och ungdom

I menyn ovan finns det information som rör familj, barn och ungdomar.

Du hittar bland annat information om var du ska vända dig om du misstänker att ett barn far illa eller om du eller någon annan är utsatt för våld. Här finner du även information om var du kan vända dig om en vuxen mår dåligt eller lider av psykisk ohälsa eller om ett barn eller ungdom mår dåligt.

Är du intresserad av adoption eller att bli familjehem kan du hitta informationen under Stöd till familjen.